img_02
  • 2023 30 Јуни
    Известувања Граѓански обврзници

Почитувани клиенти,

Од 30.06.2023 до 12.07.2023 имате можност да инвестирате во првата македонска Граѓанска обврзница во сите експозитури на Шпаркасе Банка АД Скопје.

Информирајте се за поволностите кои ги добивате како клиенти и приматели на плата во Банката.

Сите информации за Проспектот и карактеристиките на Граѓанската обврзница може да ги видите на следниот линк.

Дополнителни информации за постапката за купување на Граѓанска обврзница може да ги добиете во сите експозитури на Шпаракасе Банка АД Скопје, како и на телефонските броеви +38978591020, +389023167646 и +3893200711.

Со почит,

Шпаркасе Банка АД Скопје