img_02
  • 2023 1 Септември
    Известувања Измена на Одлуката на надоместоци за физички лица со важност од 01.11.2023

Ве известуваме дека Шпаркасе Банка изврши измена на Одлуката на надоместоци за физички лица која ќе започне да се применува од 01.11.2023 година.

Измената е следна:

Називот/описот на надоместокот е изменет, надоместокот останува непроменет.

*Согласно Општите услови за платежна сметка и платежни услуги за физички лица кои се во важност од 01.01.2023 година, доколку Корисникот пред датумот на примена на промените не ја извести банката дека не се согласува со направените промени, односно не поднесе барање за раскинување на Договорот, се смета дека Корисникот е согласен со промените и дека ги прифаќа во целост.