img_02
  • 2023 14 Декември
    Известувања Известување за клиенти нов тарифник за правни лица со важност од 14.02.2024

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека од 14.02.2024 година, Шпаркасе Банка ќе изврши измена и дополнување на Тарифата за надоместоци и услуги за правни лица.

Измените за правни лица се направени во делот на за Пакети за правни лица – Микро клиенти.

Тарифите за надоместоци и услуги за правни лица се поставени на web страната на Банката и може да ги погледнете на следниот линк.

Со почит,

Шпаркасе Банка