• 2024 17 Јануари
    Известувања Оставка од Член на Управен одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје

Во согласност со член 158 од Законот за хартии од вредност, Шпаркасе Банка АД Скопје, како Акционерско друштво со посебни обврски за известување, го доставува следново тековно соопштение:

Шпаркасе Банка АД Скопје објавува дека, Алвин Аличевиќ на ден 15.01.2024 година поднесе Оставка од позицијата Член на Управниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје која ќе стапи на сила на 31.01.2024 година.

Со почит,

Шпаркасе Банка АД Скопје