Со новата промотивна понуда „Конечно фиксна адреса!“, Шпаркасе Банка ja фиксираше каматнaтa стапка за станбен кредит почнувајќи од 3,3%.

  Можност за ФИКСИРАЊЕ на каматната стапка до 10 години.

  Шпаркасе Банка обезбедува стабилност и финансиска предвидливост за клиентите, овозможувајќи им со сигурност да ги планираат идните трошоци или долгорочни цели.

  Со фиксната каматна стапка за станбен кредит, Шпаркасе Банка е партнер на своите клиенти што им помага да се справат со економските предизвици додека градат сигурна иднина.

  Понудaта важи за клиентите кои од 01.03.2024 до 31.05.2024 год., ќе аплицираат за станбен кредит.

   

  За повеќе информации, контактирајте нè преку следниве опции: